Dành cho Logos quảng cáo
Trang giải trí của người Việt

Phong tục tập quán

CHUYỆN CƯỚI HỎI
“Có lẽ” ngày xưa ông cha ta nhàn hạ hơn bây giờ? Vì cứ hay bày vẽ nhiều chuyện... Xét cho cùng thì đã có những chuyện “rườm rà, rắc rối”... đến nỗi khiến cho cuộc sống vốn dĩ khó khăn lại càng nhiều khó khăn hơn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vì hai chữ “có lẽ” chỉ rơi vào tình huống làm người ta đặt nên “nghi vấn” để rồi suy đi tính lại lẽ thiệt, hơn!... “Có lẽ” vì thế mà trên thực tế “chuyện rườm rà, rắc rối...” lại có cái “hay” cái (hữu ích) của nó. 
© Copyright 2012    http://vietnamsuhoc.com/    All right reserved.   E-mail:info@vietnamsuhoc.com    Designed by Ho Quang.