Dành cho Logos quảng cáo
Trang giải trí của người Việt

Nhân vật lịch sử

SỬ GIA PHẠM VĂN SƠN

- Thân Thế
Ông sinh ngày 15-8-1915 tại Hà Đông (tỉnh Hà Tây
Thời trẻ ông học tại Trường Bưởi (Hà Nội), tốt nghiệp Tú Tài năm 1933, có mặt trong văn giới Việt Nam từ 1945 tại Hà Nội với bút hiệu Dương Châu.
Sau năm 1949, ông bị động viên vào quân đội Liên Hiệp Pháp.
Hiệp Ðịnh Genève ký kết năm 1954, đất nước bị chia đôi, ông Sơn vào làm việc tại Sài Gòn, tham gia vào các sinh hoạt thuộc ngành Sử Học. Ông là một tác giả tên tuổi trong nghiên cứu về Lịch Sử Việt Nam từ cận đại đến hiện đại...

ĐỨC GIÁO CHỦ HUỲNH PHÚ SỔ (Bài 1)

Lời người viết:

Bài viết dưới đây hoàn toàn mang nội dung của bài viết về "nhân vật lịch sử", có nghĩa chỉ đưa ra những sự kiện có thực trong quá khứ, không huyền thoại để thần thánh cá nhân, vì như thế nó không còn là lịch sử nữa... Khi đề cập đến "Ðức Giáo Chủ Huỳnh Phú Sổ" Vietnamsuhoc.com rất tự hào, vì xét về "nhân vật lịch sử" thì ông ta quả là một vị "anh hùng dân tộc", tự bản thân ông làm được tất cả, không cần dựa vào bất cứ thế lực nào khác, mà chỉ dựa vào tài năng, đức độ cá nhân mình rồi làm nên lịch sử! (viết theo tài liệu trên wikipedia).
ĐỨC GIÁO CHỦ HUỲNH PHÚ SỔ (Bài 2)

Lời giới thiệu:

Bài viết dưới đây là của ông Hứa Hoành, rất chi tiết về sự mất tích của Đức Thầy, đăng trên doanket.orgfree.com/tongquat/hphuso.html. Vietnamsuhoc.com trích đăng nguyên văn nội dung, không sửa chữa hay thêm bớt, xin độc giả thẩm định...

Việc trình bày, viết tắt hay viết hoa... vietnamsuhoc.com đều giữ nguyên văn.
TRUNG TƯỚNG NGUYỄN HỮU CÓ (Phần 1)

Lời Giới Thiệu của Vietnamsuhoc.com:

Xin giới thiệu cùng độc giả: Trung Tướng Nguyễn Hữu Có là chính khách của Miền Nam trước 1975. Ông từng là Phó Thủ Tướng kiêm Tổng Trưởng Quốc Phòng, giống như Đại Tướng Võ Nguyên Giáp của Miền Bắc)... Tuy đã từng một thời oanh liệt, nhưng hậu vận không mấy tốt như mong ước nên mặc dầu biết rằng "hoàn toàn thất bại", ông vẫn cứ bám theo giúp sức Tổng Thống Dương Văn Minh ở giờ chót, để rồi sau dó cũng vào "trại cải tạo" như đa số các sĩ quan trong QL/VNCH khi VC cưỡng chiếm Miền Nam. Bài viết dưới đây sẽ nói về ông, cũng như nghe ông tự nói...

TRUNG TƯỚNG NGUYỄN HỮU CÓ (Phần 2)

Lời Giới Thiệu của Vietnamsuhoc.com:
Xin giới thiệu cùng độc giả: Trung Tướng Nguyễn Hữu Có là chính khách của Miền Nam trước 1975. Ông từng là Phó Thủ Tướng kiêm Tổng Trưởng Quốc Phòng, giống như Đại Tướng Võ Nguyên Giáp của Miền Bắc)... Tuy đã từng một thời oanh liệt, nhưng hậu vận không mấy tốt như mong ước nên mặc dầu biết rằng "hoàn toàn thất bại", ông vẫn cứ bám theo giúp sức Tổng Thống Dương Văn Minh ở giờ chót, để rồi sau dó cũng vào "trại cải tạo" như đa số các sĩ quan trong QL/VNCH khi VC cưỡng chiếm Miền Nam. Bài viết dưới đây sẽ nói về ông, cũng như nghe ông tự nói..

TRUNG TƯỚNG NGUYỄN HỮU CÓ (Phần 3)

Lời Giới Thiệu của Vietnamsuhoc.com:
Xin giới thiệu cùng độc giả: Trung Tướng Nguyễn Hữu Có là chính khách của Miền Nam trước 1975. Ông từng là Phó Thủ Tướng kiêm Tổng Trưởng Quốc Phòng, giống như Đại Tướng Võ Nguyên Giáp của Miền Bắc)... Tuy đã từng một thời oanh liệt, nhưng hậu vận không mấy tốt như mong ước nên mặc dầu biết rằng "hoàn toàn thất bại", ông vẫn cứ bám theo giúp sức Tổng Thống Dương Văn Minh ở giờ chót, để rồi sau dó cũng vào "trại cải tạo" như đa số các sĩ quan trong QL/VNCH khi VC cưỡng chiếm Miền Nam. Bài viết dưới đây sẽ nói về ông, cũng như nghe ông tự nói...

TRUNG TƯỚNG NGUYỄN HỮU CÓ (Phần 4)
Lời Giới Thiệu của Vietnamsuhoc.com:
Xin giới thiệu cùng độc giả: Trung Tướng Nguyễn Hữu Có là chính khách của Miền Nam trước 1975. Ông từng là Phó Thủ Tướng kiêm Tổng Trưởng Quốc Phòng, giống như Đại Tướng Võ Nguyên Giáp của Miền Bắc)... Tuy đã từng một thời oanh liệt, nhưng hậu vận không mấy tốt như mong ước nên mặc dầu biết rằng "hoàn toàn thất bại", ông vẫn cứ bám theo giúp sức Tổng Thống Dương Văn Minh ở giờ chót, để rồi sau dó cũng vào "trại cải tạo" như đa số các sĩ quan trong QL/VNCH khi VC cưỡng chiếm Miền Nam. Bài viết dưới đây sẽ nói về ông, cũng như nghe ông tự nói...
Tây Sơn Tam Kiệt - Nguyễn Lữ là anh Nguyễn Huệ

...Cái "hay" của những người "lính Thượng" là "lòng trung thành", chủ đối đãi tốt với họ, họ hết mình trả nghĩa dầu hy sinh đến cả tính mạng! Phong trào Tây Sơn đã khai thác được điều nầy ở nơi "họ" nên sự thành công ở chiến trận phải đến thôi. Nhiều sách vở để lại đã nói rằng đối với "họ" (lính Thượng) chỉ cần được ăn no thì sẽ chiến đấu hết mình... Từ yếu tố nầy, phong trào Tây Sơn đã tở chức được một binh đội thiện chiến, ít tốn kém đều là công gây dựng của Nguyễn Nhạc? của Nguyễn Huệ? Với hai người này thì không đủ điều kiện rồi...

© Copyright 2012    http://vietnamsuhoc.com/    All right reserved.   E-mail:info@vietnamsuhoc.com    Designed by Ho Quang.