Dành cho Logos quảng cáo
Trang giải trí của người Việt

Sử thi

ĐẠI NAM QUỐC SỬ DIỄN CA

Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca (大南國史演歌) là một tác phẩm văn vần bằng chữ Nôm, sáng tác vào khoảng triều Tự Đức (thời Nhà Nguyễn).

© Copyright 2012    http://vietnamsuhoc.com/    All right reserved.   E-mail:info@vietnamsuhoc.com    Designed by Ho Quang.