Dành cho Logos quảng cáo
Trang giải trí của người Việt

Sử thi

ĐẠI NAM QUỐC SỬ DIỄN CA

Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca (大南國史演歌) là một tác phẩm văn vần bằng chữ Nôm, sáng tác vào khoảng triều Tự Đức (thời Nhà Nguyễn).

Bài Ca Á Tế Á

Vietnamsuhoc.com xin được xác minh trước khi người đọc đi vào nội dung của bài ca nầy.

Mãi cho đến hôm nay, việc truy tìm ra ai là tác giả của bài ca “Á Tế Á”, rất nhiều giả thuyết bằng cách dựa vào nội dung lời ca, dựa vào gia phả để lại, dựa vào các tài liệu từ các mối liên hệ từ nội dung lời ca, đã đưa ra kết luận: Cụ Nguyễn Thiện Thuật, cụ Phan Bội Châu, cụ Nguyễn Thượng Hiền, ông Tăng Bạc Hổ, một số bản khác đề tên Khuyết Danh...
© Copyright 2012    http://vietnamsuhoc.com/    All right reserved.   E-mail:info@vietnamsuhoc.com    Designed by Ho Quang.