Dành cho Logos quảng cáo
Trang giải trí của người Việt

Ký Sự

XUÂN TRÊN ÐỈNH ĐÈO GÙ
(Viết tặng những người bạn tù ngã xuống tại Hoàng Liên Sơn)

Xuân Đinh Tỵ (1977) tính đến nay  đã hơn 46 năm (2013) rồi. Mọi Mọi việc đã đi vào dĩ vãng. Một thứ dĩ vãng - mà chúng tôi luôn muốn xếp vào lãng quên... Nhưng, khó quá quí vị ạ!

Giờ đây, giai đoạn cùng khổ không còn nữa, cuộc sống tự do nơi xứ lạ quê người tạm yên.., thì trong nhiều đêm dài trằn trọc với nỗi nhớ quê hương, không tránh khỏi những giấc mơ  khủng khiếp từ nhiều năm “lao động cải tạo” trong ngục tù Cộng Sản lại trở về... Sự kinh sợ tột cùng của cơn ác mộng làm người ytong cuộc phải tỉnh ngay, và hiểu ra rằng mình đang “mộng”, nhưng “mộng” đó là cái “thực” đã xảy đến với chính mình trong quá khứ. 

© Copyright 2012    http://vietnamsuhoc.com/    All right reserved.   E-mail:info@vietnamsuhoc.com    Designed by Ho Quang.