Dành cho Logos quảng cáo
Trang giải trí của người Việt

Nguồn gốc

Nguồn Gốc Việt Nam (bài 1)

Lời người viết:

Tất cả những nội dung sẽ viết ra dười đây là hoàn toàn nằm trong sách vở, tuy rằng có sách cũ nhưng có thể minh chứng được những điều nói ở sách cũ không khác với những sách mới là bao nhiêu. Người viết cố gắng làm hết mình để cập nhật những tài liệu mới được công bố (liên quan đến nguồn gốc Việt Nam) để người đọc có thể nhận định. Người viết cũng xin thưa với độc giả rằng người viết không thể đưa ra một kết luận nào về “nguồn gốc Việt Nam” vì mãi đến hôm nay mọi khám phá nhất là trong phạm vi khảo cổ học vẫn chưa có kết luận chắc chắn về Nguồn Gốc Việt Nam! (Trích trong sách “Trí Thức Việt Nam Cuối Thế Kỷ XVIII” của cùng tác giả)

nguồn Gốc Việt Nam (Bài 2)

Lời người viết:

Tất cả những nội dung sẽ viết ra dười đây là hoàn toàn nằm trong sách vở, tuy rằng có sách cũ nhưng có thể minh chứng được những điều nói ở sách cũ không khác với những sách mới là bao nhiêu. Người viết cố gắng làm hết mình để cập nhật những tài liệu mới được công bố (liên quan đến nguồn gốc Việt Nam) để người đọc có thể nhận định. Người viết cũng xin thưa với độc giả rằng người viết không thể đưa ra một kết luận nào về “nguồn gốc Việt Nam” vì mãi đến hôm nay mọi khám phá nhất là trong phạm vi khảo cổ học vẫn chưa có kết luận chắc chắn về Nguồn Gốc Việt Nam! (Trích trong sách “Trí Thức Việt Nam Cuối Thế Kỷ XVIII” của cùng tác giả).

Nguồn Gốc Việt Nam (Bài 4)

Lời giới thiệu:

Bài viết dưới đây của nhiều tác giả, vietnamsuhoc.com chỉ trích lại những phần liên quan đến “Nguồn Gốc Việt Nam” để độc giả tiện việc thưởng thức.

Trước hết là bài viết:“Viết lại tên Bách Việt” Tác giả Nguyễn Đại Việt

(Tác giả Nguyễn Đại Việt là Tiến Sĩ trong ngành Điện Toán, chuyên nghiên cứu và phát triển Integrated Circuits và Microprocessor cho kỹ nghệ Semiconductor. Ông là thành viên trong Ban Nghiên Cứu Á Châu của Nguyễn Thái Học Foundation).

Nguồn Gốc Việt Nam (Bài 3)

Lời người viết:

Tất cả những nội dung sẽ viết ra dười đây là hoàn toàn nằm trong sách vở, tuy rằng có sách cũ nhưng có thể minh chứng được những điều nói ở sách cũ không khác với những sách mới là bao nhiêu. Người viết cố gắng làm hết mình để cập nhật những tài liệu mới được công bố (liên quan đến nguồn gốc Việt Nam) để người đọc có thể nhận định. Người viết cũng xin thưa với độc giả rằng người viết không thể đưa ra một kết luận nào về “nguồn gốc Việt Nam” vì mãi đến hôm nay mọi khám phá nhất là trong phạm vi khảo cổ học vẫn chưa có kết luận chắc chắn về Nguồn Gốc Việt Nam! (Trích trong sách “Trí Thức Việt Nam Cuối Thế Kỷ XVIII” của cùng tác giả).<
© Copyright 2012    http://vietnamsuhoc.com/    All right reserved.   E-mail:info@vietnamsuhoc.com    Designed by Ho Quang.